Baza wiedzy powstała w celu upowszechnienia informacji na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury, w ochronie różnorodności biologicznej i zrównoważonym rozwoju lokalnym, zależnym między innymi od dostępności usług ekosystemowych. 

W zakładce "Zagadnienia" znajdują się pogrupowane tematycznie materiały - między innym prezentacje, animacje oraz filmy dotyczące zielonej infrastruktury. W zakładce "Poradnik i Raport Laika" umieszczono Poradnik kształtowania zielonej infrastruktury i Raport Laika.

Niniejsza baza wiedzy, ujęta w formie kursu e-learning, została stworzona w ramach projektu LIFE Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach, którego głównym celem jest wspieranie samorządów szczebla gminnego i Lokalnych Grup Działania, oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz rozpoznania, zachowania i odtwarzania zielonej infrastruktury na terenach wiejskich. Chcesz dowiedzieć sie więcej? Odwiedź stronę projektu: www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------